Bariatrische chirurgie is de geneeskunde die zich bezighoudt met de oorzaken en behandeling van obesitas. Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders van 20 jaar of ouder in 2020 overgewicht had: 37 procent had matig overgewicht en 14 procent obesitas. De voorspelling is dat in 2030 zelfs 28 procent van de Nederlanders aan obesitas zal lijden. Doordat het aantal mensen in Nederland met (ernstig) overgewicht blijft stijgen, neemt ook de zorgbehoefte toe. Het Zorgpad Obesitas kan, nu en in de toekomst, voorzien in deze behoefte. 

Zó werkt Ksyos Obesitas

Met Ksyos Obesitas helpen we patiënten een duurzame leefstijlverandering te bereiken. Dit doen we samen met het Obesitas Centrum Amsterdam (onderdeel van het OLVG).

Verwijzen via Zorgdomein

Met ingang van 1 januari 2023 is Obesitas Centrum Amsterdam, onderdeel van OLVG, nog de enige kliniek die operatieve behandeling van obesitas uitvoert in Amsterdam.

Als je patiënt in Amsterdam behandeld wil worden voor obesitas is de patiënt van harte welkom in OCA. Via ZorgDomein kunt u de patiënt verwijzen door te klikken op:

–> Medisch specialistische zorg
–> Heelkunde
–> Obesitas
–> OLVG verwijsafspraak leefstijlbegeleiding met of zonder maagverkleining (Obesitas Centrum Amsterdam)

Voortraject: Screening & Voorlichting

In het voortraject verwijst de huisarts de patiënt via zorgdomein naar OLVG, naar Obesitas Centrum Amsterdam (OCA).

Na de verwijzing meldt het OCA de patiënt aan voor het Zorgpad Obesitas bij Ksyos en wordt er gestart met de pre-operatieve screening. De patiënt wordt beoordeeld op geschiktheid voor de bariatrische ingreep door een verpleegkundig specialist, een diëtist en een psycholoog.  Ksyos bespreekt met de patiënt hoe de vervolgstappen eruit zien. Dit wordt direct teruggekoppeld aan de huisarts in het HIS. 

Operatie

Indien een maagverkleining inderdaad de beste keuze is voor de patiënt, plant het Obesitas Centrum Amsterdam de operatie in met de patiënt. Na een post-operatieve monitoring van twee weken door het ziekenhuis, draagt OCA de patiënt weer over aan Ksyos voor het natraject van vijf jaar.

Natraject: Monitoring & Begeleiding

De zorg na de maagverkleining is een traject van vijf jaar waarin Ksyos samenwerkt met verschillende zorgpartners om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Na de operatie van de patiënt vinden er sessies plaats met de diëtist over voeding en leefstijl. In deze periode wordt de patiënt periodiek gemonitord door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden beoordeeld door de lifestylecoach die signaleert of en wanneer de patiënt extra hulp nodig heeft. Indien gewenst, door de coach of door de patiënt zelf, kan er een (digitaal) consult plaatsvinden met de psycholoog, diëtist of medisch specialist. De Ksyos telefonische patiëntenlijn is 5 jaar lang bereikbaar als de patiënt vragen heeft of begeleiding wenst. 

Zo werken we als één team samen om een duurzame leefstijlverandering met de patiënt te bereiken. Dat doen we slim, zodat we zorgverleners ontlasten en persoonlijke, passende zorg kunnen bieden dichtbij de patiënt.  

 

Wat is een bariatrische ingreep?