Om dit mogelijk te maken zorgt Ksyos voor gekwalificeerde zorgverleners, medewerkers en management. Dit betekent dat er aandacht is voor opleiding en trainingen, wetgeving en de ethische kaders waarbinnen wordt gehandeld. Daarnaast dat de ondersteuning door IT en de procesinrichting op een hoog niveau wordt gehouden, onder meer door certificering. Leren en verbeteren staan centraal.

Wij vinden het belangrijk dat je eventuele onvrede uitspreekt. Elke klacht biedt ons namelijk de mogelijkheid om als organisatie te verbeteren. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

  • Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van de klachtencoördinator na ontvangst van je klacht.
  • De klachtencoördinator helpt je bij het zoeken naar een oplossing voor jouw klacht en informeert je over het klachtenproces.
  • Bij de klachtencoördinator kan je ook terecht voor al je vragen omtrent klachten.
  • Wanneer je er met de klachtencoördinator niet uitkomt of een uitspraak over de gegrondheid van de klacht wenst, dan kan je jouw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

Klik hier voor het klachtenformulier

De geschillencommissie

Ksyos is aangesloten bij de erkende Geschillencommissie. Deze onafhankelijke geschillencommissie kan een definitieve uitspraak over jouw klacht doen.

 
Klik hier voor toegang tot de Ksyos klachtenregeling

Heb je een klacht over een factuur?

Voor klachten over de financiële vergoeding of eigen risico kan je bij je zorgverzekeraar terecht. Heb je een klacht over de afhandeling van je factuur of de gedeeltelijke kwijtschelding die Ksyos aanbiedt, mail dan naar finance@ksyos.nl.

(Technische) vraag over account

Heb je een technische of andere vraag over jouw account? Stuur een mailtje naar info@ksyos.nl waarin je het volgende vermeldt:

  • Contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
  • Type dienstverlening
  • Omschrijving vraag