Wat betekent slimme zorg voor jou?

”Bij slimme zorg denk ik aan self-efficacy, IT-oplossingen en het vergroten van efficiëntie in de zorg. Iedereen heeft zo zijn eigen expertise, maar de kracht zit ‘m in het samenvoegen van expertises van deskundigen. Dus de samenwerking met andere zorgverleners optimaal benutten.”

Hoe ziet slimme zorg er tussen de huisarts, oogarts en optometrist uit?

”Ook hier gaat het om goede samenwerking tussen de drie zorgverleners. De optometrist is de diagnosticus die het oogonderzoek uitvoert. Hierna legt de optometrist het onderzoek voor aan de oogarts. De oogarts beoordeelt het onderzoek en koppelt de uitslag terug aan de huisarts. Belangrijk is dat we de zorg verdelen, omdat de zorgvraag groot is. Zeven van de tien mensen die door de huisarts naar ons worden doorverwezen, hoeven uiteindelijk helemaal niet naar de oogarts. Zij hebben voldoende aan optometrische zorg. Hierdoor hoeven we minder mensen te verwijzen naar het ziekenhuis en zo ontlasten we de oogartsen.”

Welke voordelen brengt digitale zorg met zich mee?

”Door digitalisering in de zorg, wordt het werken leuker. De zorg wordt nu meer verdeeld tussen huisarts, oogarts en optometrist. Ik doe nu echt waar ik voor opgeleid ben: ik verleen zorg en ik diagnosticeer. Hiervóór moest de patiënt de rekening aan ons betalen en nu verloopt de betaling via de zorgverzekering. Dat is zoals het hoort. Ik hoef nu ook niets meer uit te leggen. Dat vind ik heel prettig.”

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

”De patiënt is sneller aan de beurt door korte wachtlijsten en hij krijgt lokale zorg. Daarnaast is de kwaliteit van de zorg hoog, want de oogarts kijkt mee. En niet te vergeten: digitale zorg is goedkoper. Het is slimme en waardevolle zorg. Sinds de eerste golf in coronatijd merk je ook dat er een sterke toename is van de vraag naar oogheelkunde zorg. Daarnaast willen of kunnen mensen niet naar het ziekenhuis. De optiekzaak bij hen in de buurt is dan een goed alternatief en voelt voor deze groep vaak veiliger dan een ziekenhuis.”

Hoe kan zorg slimmer ingezet worden volgens jou?

”Als ik het heb over oogheelkundige zorg, dan zijn we nu al behoorlijk goed bezig. De manier waarop we het nu aanpakken, is dé manier. Het enige wat nog beter kan: huisartsen moeten ons beter weten te vinden. Huisartsen moeten beseffen dat de optometrist kwalitatief hoogwaardige zorg levert en dat we hem hiermee ook ontzorgen. De tevredenheid onder patiënten over het zorgpad Oogheelkunde is al heel hoog.”

Hoe zie jij de ontwikkelingen de komende jaren binnen zorgpad Oogheelkunde?

”Ik denk dat als we op deze manier doorgaan en het besef bij alle zorgverleners groeit, we elkaar kunnen helpen en ontzorgen. Zo zorgen we samen voor de juiste zorg op de juiste plek.”