Dit wetenschappelijke onderzoek is onderdeel van het promotieonderzoek van Esmée Tensen (Product Owner Business Intelligence, Ksyos) in samenwerking met het Amsterdam UMC. De resultaten zijn gebruikt om de dienstverlening van Ksyos te verbeteren en hebben geleid tot een publicatie in het Journal of Telemedicine and Telecare.

Resultaten en kwaliteitsverbeteringen Ksyos

Het onderzoek heeft inzichten gegeven in de ervaringen van zorgverleners met digitale zorg voor de pandemie. Het is inspirerend om zoveel directe feedback van onze zorgverleners te krijgen. Naar aanleiding van het onderzoek hebben er verschillende ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen plaatsgevonden:

  • Het kwaliteitsmanagement bij Ksyos heeft een belangrijke impuls gehad dankzij het onderzoek. Zo zijn er zijn verbeteringen gerealiseerd op het gebied van gebruiksvriendelijkheid door de structurele inzet van Human Centered Design. Ook is er veel meer aandacht voor filmpjes en instructies in het nieuwe Ksyos platform.
  • Ksyos gaat structureel feedback van zorgverleners verzamelen via het Ksyos platform. Dit wordt later dit jaar geïntroduceerd.
  • Er hebben vervolgonderzoeken onder zorgverleners en patiënten plaatsgevonden over de aspecten van kwaliteit in het leveren van digitale zorg. Lees hier meer.

Primeur

Het onderzoek is in verschillende opzichten een primeur te noemen. Zo is het een van de eerste projecten binnen Ksyos met het thema ‘kwaliteit van digitale zorg’. Daarnaast ontbreken er in de wetenschap concrete voorbeelden over het meten van tevredenheid bij zorgverleners met betrekking tot digitale zorg. Ksyos levert met haar (toekomstige) onderzoeken over digitale zorg een bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur.

Vervolgonderzoek: meten = weten

Ksyos blijft ook in de toekomst de digitale zorg evalueren en verbeteren. Zo werken we op dit moment aan een vernieuwde vragenlijst die we binnenkort onder zorgverleners gaan uitzetten. Het is een unieke kans om in te spelen op de huidige behoeftes van de eindgebruikers en nieuwe wetenschappelijke inzichten over digitale zorg te verkrijgen. Zo zijn we benieuwd naar de effecten, ervaringen en tevredenheid onder zorgverleners met digitale zorg tijdens de corona pandemie.