Ksyos hecht grote waarde aan privacybescherming en informatiebeveiliging. Ksyos is daarom reeds NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. We hebben de AVG aangegrepen om al onze processen te toetsen aan de nieuwe norm en om uiteen te zetten hoe Ksyos omgaat met de bescherming van (patiënt)gegevens.

Meer weten? Klik hier voor de info sheet ‘Privacy en gegevensbescherming – voor Ksyos zorgverleners’.