Wanneer kan ik het triage consult inzetten?

Het triage consult van Ksyos en Embloom wordt al vanaf januari 2021 ingezet door huisartsen en praktijkondersteuners GGZ. Ksyos werkt hiervoor samen met Embloom, die beschikt over jarenlange ervaring met online GGZ-triage.

Het triageconsult kan dienen als leidraad voor een (intake)gesprek, ter toetsing van de eigen werkhypothese, voor een GGZ-traject in de huisartsenpraktijk of ter onderbouwing van een verwijzing. Dus, heb je twijfels over een verwijzing, over de voorliggende klacht/diagnose of over de zorgzwaarte van de patiënt? Zet dan eens het triage consult in!

Hoe verloopt het consult?

Sinds heden is het triage consult ook als los type consult te selecteren in het Ksyos platform. In het Ksyos platform kun je de consultvraag en eventuele toelichting noteren. Ook vul je hier de contactgegevens van de patiënt in.

Nadat het triage consult is verstuurd, ontvangt Embloom de consultaanvraag. De patiënt ontvangt een e-mail met uitnodiging om de TeleScreen vragenlijst in te vullen. Als de vragenlijst volledig is ingevuld, kan de patiënt via de agendaplanner van Embloom een belafspraak met een triagepsycholoog inplannen.

De triagepsycholoog van Embloom beoordeelt de resultaten van de TeleScreen en neemt telefonisch contact op met de patiënt op het afgesproken tijdstip. De triagepsycholoog stelt aanvullende vragen en kijkt of het beeld dat is verkregen op basis van de TeleScreen klopt. Na het gesprek stelt de triagepsycholoog een adviesrapport op voor de aanvrager van het triage consult. Dit adviesrapport wordt door Embloom geüpload in het Ksyos platform. De aanvrager van het triage consult krijgt hier een e-mail notificatie van. Ook is het adviesrapport binnen 2-3 weken na de aanvraag van het triage consult zichtbaar in het Ksyos platform.

TeleScreen

De TeleScreen vragenlijst brengt de actuele zorgbehoefte van de patiënt in kaart. De resultaten worden samengevat in een verslag, met daarin een voorlopige DSM-5 classificatie en een echelonadvies op basis van landelijk geldende richtlijnen (inclusief Eleo/Umami). De context en de achtergrond van de patiënt worden eveneens meegenomen, samen met de hulpvraag, behandelgeschiedenis en eventueel suïcide risico.

Vergoeding
Het triage consult wordt volledig vergoed binnen de CET-module. Er zijn geen extra kosten verbonden voor de huisarts/praktijkondersteuner GGZ en de patiënt.