Bij Diabetes Mellitus type II bestaat een verhoogde kans op beschadiging van de bloedvaatjes die het netvlies van uw ogen van bloed voorzien. Op den duur kunt u hierdoor slechter gaan zien of zelfs blind worden. Daarom is het van belang dat bloedvatveranderingen op tijd worden opgespoord en behandeld. Met de jaarlijkse netvliesscreening worden afwijkingen opgespoord en in de meeste gevallen is blindheid te voorkomen.

Wat is netvliesscreening?

Bij netvliesscreening worden met een speciale camera foto’s gemaakt van het netvlies van uw ogen. Met behulp van deze netvliesfoto’s worden de bloedvaatjes van het netvlies bekeken en beoordeeld op eventuele afwijkingen. Voorheen vond dit onderzoek vaak bij de oogarts of in het ziekenhuis plaats. Nu vindt dit bij voorkeur plaats bij een hiertoe speciaal opgeleide optometrist bij u in de buurt. Op de foto’s kan uw netvlies goed beoordeeld worden. De foto’s worden bovendien aan uw medische dossier toegevoegd.

Hoe gaat netvliesscreening in zijn werk?

De optometrist of een bevoegd technisch oogheelkundig assistent neemt de foto’s. De behandeling is weinig belastend en geheel pijnloos. In totaal worden twee foto’s per oog gemaakt. Tijdens het maken van elke foto ziet u een korte flits.

Wat zijn de voordelen van screening bij de optometrist?

Netvliesscreening door de lokale optometrist of oogheelkundig assistent biedt een aantal voordelen voor u:

 • Kortere wachttijd en minder reistijd
 • Geef zelf aan op welke locatie, datum en tijd u de netvliesscreening wilt laten doen
 • Krijg sneller het resultaat van je netvliesscreening terug via de huisarts
 • De kwaliteit van de netvliesscreening wordt gecontroleerd door een lokale oogarts

Hoe lang duurt netvliesscreening?

Het nemen van de foto’s duurt enkele minuten. Het kan zijn dat bij de screening uw ogen gedruppeld worden om uw pupil te verwijden. Hierdoor wordt uw gezichtsver- mogen tijdelijk minder. Dan wordt u aangeraden om niet meteen deel te nemen aan het verkeer. Uw optometrist geeft u nadere uitleg. De duur van de netvliesscreening is relatief kort:

• Zonder oogdruppels ongeveer 10 minuten
• Met oogdruppels ongeveer 30 minuten

Wat gebeurt er met mijn netvliesscreening?

De netvliesscreening wordt door een daartoe bevoegd persoon (bijvoorbeeld de optometrist) beoordeeld. De netvliesscreening wordt vervolgens via een beveiligde internetverbinding naar uw huisarts verstuurd. Indien uw netvliesscreening afwijkingen vertoont, kan uw huisarts deze via internet aan de oogarts in uw regio voorleggen. De oogarts zal dan aan de huisarts een eventueel extra advies geven. Indien nodig verwijst uw huisarts u alsnog naar de oogarts. Alle netvliesscreenings blijven gedurende de wettelijk vastgestelde termijn beschikbaar voor uw behandelaars. Hierdoor kunnen uw behandelaars voortgang bekijken door de resultaten te vergelijken met voorgaande jaren.

Actieplan

  • U ontvangt een verwijsbrief namens uw huisarts per post of van uw praktijk- ondersteuner met alle locaties waar u de netvliesscreening kunt laten uitvoeren.
  • U belt de door u gekozen locatie voor het maken van een afspraak voor een “Ksyos netvliesscreening voor diabetespatiënten”.
  • U neemt tijdens uw afspraak de verwijsbrief mee die u heeft gekregen, voorzien van huisartsgegevens, geboortedatum en het polisnummer van uw zorgverzekering.
  • Voor de uitslag kunt u na circa twee weken na het onderzoek bellen met uw huisarts, tenzij anders vermeld.

NB: In het geval dat uw ogen gedruppeld worden, wordt u aangeraden om een zonnebril mee te nemen en na de screening niet direct deel te nemen aan het verkeer.