“Het huidige zorgsysteem is duur en inefficiënt. Ziekenhuizen hebben te maken met hoge vastgoedkosten, verouderde ICT-structuren en een tekort aan personeel om die complexe overhead te managen. Ongeveer de helft van de contactmomenten in de zorg bestaat uit routinematige, niet-complexe zorg en consulten die niet binnen de ziekenhuismuren hoeft plaats te vinden en een stuk persoonlijker kan.” Vanuit die visie richtte dermatoloog en bijzonder hoogleraar Leonard Witkamp in 2000 Ksyos Health Management Research op. In 2005 werd Ksyos Expertise Centrum, het eerste digitale ziekenhuis voor Nederland opgestart.

Ksyos heeft veel te danken aan de sterke innovatieve visie van Leonard. Zijn ondernemerschap en gedrevenheid hebben ertoe geleid dat Ksyos inmiddels aan ruim 1.500 patiënten per dag laag –en middencomplexe, medisch-specialistische zorg levert in de wijk binnen diverse vakgebieden: van cardiologie, slaapgeneeskunde, longgeneeskunde, dermatologie en oogheelkunde tot aan GGZ en sinds dit jaar ook binnen de bariatrie. Dit zorgaanbod zal de komende jaren steeds verder uitbreiden omdat digitaal getransformeerde zorg hard nodig is.

Bas van Nispen die ook al bijna 19 jaar aan Ksyos verbonden is, blijft als algemeen directeur en bestuurder leidinggeven aan de Ksyos organisatie: “Ik ben heel blij dat Leonard in zijn nieuwe rol nauw betrokken blijft bij Ksyos en als oprichter en ambassadeur ons nog steeds zal blijven inspireren en motiveren vanuit zijn persoonlijke visie. Mijn grote dank en waardering gaan naar hem uit, maar Ksyos en de Zorg Nederland zijn nog lang niet van hem af hoor!”