Per 1 april 2019 zal deze eis onherroepelijk worden geëffectueerd voor Ksyos. Wij volgen hierin het advies uit het rapport “Handreiking anderhalvelijns oogzorg” van de NOG. Vanuit het KP-register is er een dispensatieregeling vastgesteld voor optometristen die onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Vragen? Onze servicedesk staat voor je klaar!