Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders van 20 jaar of ouder in 2020 overgewicht had: 37 procent had matig overgewicht en 14 procent ernstig overgewicht. Doordat het aantal mensen in Nederland met (ernstig) overgewicht blijft stijgen, neemt ook hun zorgbehoefte toe. Het zorgpad Obesitas kan, nu en in de toekomst, voorzien in deze behoefte. De verwachting is dat volgend jaar 1.600 patiënten geholpen worden via het zorgpad Obesitas.

Passende zorg voor de patiënt

Vanaf volgend jaar is het OCA de enige kliniek die maagverkleiningen uitvoert en die de daarbij behorende multidisciplinaire zorg kan leveren in en rond Amsterdam. Chirurg van het OLVG, Ruben Van Veen vertelt: ‘’In Ksyos heeft het OLVG een deskundige partner gevonden om de kwaliteit van de bariatrische zorg verder te verbeteren en patiënten beter te begeleiden onder andere door middel van extra digitale contactmomenten. Hierbij zullen de psychologen, leefstijlcoaches en diëtisten van Vitality Department en de diëtisten en leefstijlcoaches van DieetPlaneet gedurende het traject intensieve begeleiding en zorg leveren met alle aandacht voor de patiënt. Ook blijven patiënten gedurende het gehele traject beter gemonitord waardoor er minder kans is op uitval.’’ Patiënten worden na hun operatie nog vijf jaar lang digitaal gemonitord om er zeker van te zijn dat zij de benodigde leefstijlverandering kunnen doorzetten. Hierbij worden ze op basis van alarmsignalen ondersteund met e-health coaching op het gebied van leefstijl, en op mentaal en diëtistisch vlak. Het gaat om alarmsignalen die voortkomen uit beantwoorde digitale vragenlijsten, en die erop wijzen dat er mogelijk een interventie of begeleiding nodig is voor de patiënt.
Verder zal onderzoek op basis van de verzamelde data helpen de bariatrische chirurgie op het hoogst mogelijke niveau te behouden.

In Ksyos heeft het OLVG een deskundige partner gevonden om de kwaliteit van de bariatrische zorg te verbeteren en patiënten beter te begeleiden.
Chirurg Ruben Van Veen (OLVG)

Voorkomen van zorg door zorgvuldige screening

Om te beoordelen of een patiënt geschikt is voor een operatie, wordt de patiënt zorgvuldig gescreend door zorgprofessionals op psychologisch en diëtistisch vlak. Het volledige screeningsproces vindt voor de patiënt zoveel mogelijk digitaal en vanuit huis plaats, in plaats van in het ziekenhuis. Hierna vindt de medische screening plaats. Hierdoor worden alleen patiënten geopereerd voor wie een chirurgische ingreep de laatste hoop biedt op gewichtsverlies

Op naar een mooie samenwerking!

Wij kijken ernaar uit om samen met het Obesitas Centrum Amsterdam en onze partners de bariatrische zorg te verbeteren met het zorgpad Obesitas.