Lange wachtlijsten vormen al jaren een groot probleem binnen de ggz. In de praktijk blijkt bovendien dat veel mensen ten onterechte op de wachtlijst staan. In een gunstig geval omdat ze al elders zorg ontvangen of geen zorgvraag meer hebben. In een ongunstig geval omdat de zorginstelling geen passend behandelaanbod heeft voor de zorgvraag van de patiënt. Dit laatste overkomt ongeveer 20% van de mensen die wordt verwezen voor psychische hulp. Vaak worden deze mensen na maanden wachten, al na enkele gesprekken terugverwezen naar de huisarts of doorverwezen naar een andere instelling voor passende hulp. Oorzaak: op basis van de verwijsbrief van de huisarts kan de ggz-aanbieder geen goede inschatting maken van de zorgvraag. De ggz-aanbieder kan pas na de intake bepalen of zij een passend behandelaanbod heeft.

Gedegen ggz-triage

In het land zijn het afgelopen jaar verschillende initiatieven geweest om deze problematiek aan te pakken, van transfertafels tot voordeurscreening. Centraal bij deze initiatieven staat een gedegen online ggz-triage, die als basis dient om het vervolgtraject te kunnen bepalen. Hoe eerder in het traject de triage plaatsvindt hoe beter. Huisartsen hebben de mogelijkheid om zelf gebruik te maken van triage-instrumenten, maar in de praktijk blijkt dit weinig te gebeuren. Ksyos en Embloom willen de huisarts en poh-ggz daarom optimaal ontzorgen op dit gebied. Ook andere verwijsinitiatieven op deze manier ondersteund worden.

Bas van Nispen, algemeen directeur bij Ksyos, is verheugd over de samenwerking: “Wij werken al een aantal jaar samen met Embloom. Directe aanleiding om de samenwerking uit te breiden is het groeiende besef in Nederland, dat gedegen triage echt onmisbaar is als we de wachtlijsten in de ggz willen aanpakken. Embloom is de partij in Nederland die de afgelopen jaren keer op keer heeft aangetoond dat haar triage werkt.” Ook Marco Essed, algemeen directeur bij Embloom is blij met de samenwerking: “Wij zijn ooit opgericht om huisartsen en poh-ggz te ondersteunen bij de triage en doen dit al jaren met veel genoegen. Ksyos is goed ingebed binnen de huisartsenzorg en biedt verschillende vormen van ondersteuning. Samen met Ksyos kunnen we de drempel voor ggz-triage verlagen.”

Kwaliteit triage-instrument

Embloom ondersteunt inmiddels een groot aantal zorggroepen en individuele praktijken met triage-consulten. Het triage-instrument is de afgelopen jaren meermaals wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd door de Universiteiten van Maastricht en Twente. Zorgverzekeraars CZ en VGZ bevelen de triage-consulten van Embloom aan. De consulten worden volledig vergoed binnen de CET-module. Er zijn geen kosten voor de huisarts en de patiënt.

Wij zijn ooit opgericht om huisartsen en poh-ggz te ondersteunen bij de triage en doen dit al jaren met veel genoegen. Samen met Ksyos kunnen we de drempel voor ggz-triage verlagen
Marco Essed, algemeen directeur bij Embloom