Op 30 november j.l. is Ksyos een pilot TeleDermatologie gestart met een groep van 24 huisartsen in 12 praktijken in Oostende en omgeving.

De pilot loopt in nauwe samenwerking met de enthousiaste dermatoloog Koen Roegies, die zich al geruime tijd inzet voor de implementatie van TeleDermatologie in Vlaanderen, na hier jarenlang succesvol mee gewerkt te hebben in het MC Zuiderzee in Lelystad. Na de groepen artsen in Kortrijk, Roeselare en Gent is dit nu de vierde groep die het voortouw neemt in innovatie en hun patiënten de mogelijkheid biedt om laagdrempelige en efficiënte zorg te ontvangen.