Patiënten ondergaan in deze pilot een huidpriktest bij de huisarts en worden zonder wachttijd behandeld onder supervisie van de medisch specialist op afstand. De patiënt hoeft dus niet naar het ziekenhuis te worden verwezen. De huidpriktest is een percutaan allergieonderzoek en is sneller dan een RAST-test. Zo krijgt de patiënt snel en eenvoudig inzicht in zijn of haar allergieën.

Meld je aan

Zowel de opleiding van de pilot als de materialen die de huisarts nodig heeft, zijn kosteloos. Je ontvangt daarnaast een vergoeding voor het uitvoeren van de huidpriktest. Deze zorg is eigen risico belast en de zorgkosten zijn gelijk aan het tarief in het ziekenhuis. Wil jij graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van een nieuw Ksyos zorgpad? Meld je aan via info@ksyos.nl