Bij hartkloppingen is een snelle diagnose prettig. De klacht is stressvol voor patiënten. Bij een derde van de door een holter geanalyseerde patiënten is daadwerkelijk sprake van hartritme- of geleidestoornis,” vertelt dr. Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog bij Ksyos.

Belangrijke voordelen van holter ECG via de huisarts is dat de patiënt centraal staat en de huisarts regie houdt, vindt Schroeder,. “De huisarts kent de patiënt en diens thuissituatie. Een holter via Ksyos ondersteunt bij het bepalen van het juiste beleid. Tegelijk voorkomt het onnodige doorverwijzing, wat de poortwachter functie versterkt.”

Lees het artikel hier.