Lange wachtlijsten vormen al jaren een groot probleem binnen de ggz. In de praktijk blijkt bovendien dat veel mensen ten onterechte op de wachtlijst staan. In een gunstig geval omdat ze al elders zorg ontvangen of geen zorgvraag meer hebben. In een ongunstig geval omdat de zorginstelling geen passend behandelaanbod heeft voor de zorgvraag van de patiënt. Dit laatste overkomt ongeveer 20% van de mensen die wordt verwezen voor psychische hulp. Vaak worden deze mensen na maanden wachten, al na enkele gesprekken terugverwezen naar de huisarts of doorverwezen naar een andere instelling voor passende hulp. Oorzaak: op basis van de verwijsbrief van de huisarts kan de ggz-aanbieder geen goede inschatting maken van de zorgvraag. De ggz-aanbieder kan pas na de intake bepalen of zij een passend behandelaanbod heeft.

Lees hier het hele artikel in ICT&health of lees hier de pdf.

 

Dit artikel is ook verschenen op Zorgvisie.