Leonard schrijft: ”Ondervraagde huisartsen, cardiologen, dermatologen, oogartsen en orthopeden – samen verantwoordelijk voor 28% van alle verwijzingen naar de tweede lijn – zien directe noodzaak voor opschaling van het thuisconsult in deze vakken. In hun ogen kan het thuisconsult tijdens de coronacrisis patiënten helpen en kan het aantal inhaalconsulten in deze specialismen na de crisis met 82% reduceren.”

Lees hier de column.