Ik zag destijds aankomen dat zorg moest veranderen,” vertelt Verkouteren. “Vergrijzing, chronische ziekten en druk op de zorg namen toe. Nog steeds, natuurlijk. Ksyos helpt de patiënt, de tweedelijnszorg én de huisartspraktijk. Ze ondersteunen het zorgproces digitaal waar dat nodig is, zodat je ruimte krijgt om je fysieke zorg te verbeteren en menselijker te organiseren.”

Laagdrempelig en proactief
Ksyos biedt laagdrempelig consulten en proactieve monitoring. Dat houdt Verkouteren en zijn paramedici scherp, meent hij. Zo worden de spiro’s steekproefsgewijs beoordeeld door longspecialisten. “Door hun feedback voeren we die optimaal uit.” En op gebied van dermatologie bijvoorbeeld, voelt Verkouteren zich zekerder: “Door vele digitale consulten weet ik inmiddels goed welke plekjes verdacht zijn. Ik heb minder vaak een consult nodig. En als ik wel een foto van een verdacht huidplekje instuur, krijg ik binnen 24 uur een beoordeling.”

Lees hier het hele artikel in de Dokter.