Waarom krijgt de cliënt een factuur voor het volgen van een begeleiding?