Foto’s zijn per abuis niet in de app omgeving, maar op mijn eigen telefoon opgeslagen, wat nu?