Overzichtsfoto en detailfoto


Overzichtsfoto

1. Flitser uit
2. Afstand +/- 50 cm

Detailfoto

1. Flitser uit
2. Afstand ongeveer 10 cm (zo dicht mogelijk)
3. Geen zoom gebruiken
4. Maak foto’s vanuit verschillende hoeken

Scherpstellen

Leg een meetlint langs de aandoening, zodat de camera hierop scherpstelt.

Tik op het gedeelte van het scherm dat jij wilt scherpstellenen wacht tot de [kaders] oplichten. Krijg je het beeld niet scherp? Neem dan meer afstand (maximaal 5 cm per keer) en probeer opnieuw scherp te stellen.

Herken niet geschikte foto's

1. Zorg dat de foto niet te donker is; zorg voor voldoende licht

2. Voorkom schaduwen die zorgen voor onvoldoende licht op het onderwerp.

3. Zorg ervoor dat het onderwerp niet beweegt.

4. Controleer of je scherpstelt op het onderwerp en niet op de achtergrond

5. Zorg ervoor dat de ondergrond niet overeenkomt met de huidskleur.