Ksyos verwerkt je persoonsgegevens die in dit sollicitatieproces door jou aan ons zijn verstrekt. Als jouw CV en motivatie(brief) naar Ksyos verstuurt per e-mail of via ons portaal ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens in jouw sollicitatie en CV worden verwerkt door Ksyos en worden opgenomen in onze database en ons online sollicitatie portaal. Ksyos zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Ksyos verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks en door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de onze database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) en de arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken door Ksyos bewaard, tenzij je zelf (schriftelijk) instemt met een langere bewaartermijn. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen Ksyos hebben alleen diegenen toegang tot jouw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot jouw gegevens.

Je hebt als sollicitant de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Ksyos zal de informatie veranderen of verwijderen, tenzij de wet anders bepaalt.

Ksyos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring op basis van de wet- en regelgeving.

Op jouw verzoek verwijderen wij jouw gegevens uit onze database binnen de 4 weken bewaartermijn.