Wetenschappelijk antwoord op praktische vragen

Ksyos heeft een uniek onderzoeksmodel uitgewerkt. Onder de noemer Health Management Research doen we wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe diensten. Bij elke nieuwe dienst willen we antwoord op praktische vragen.

Levert deze dienst meer plezier in het werk op? Realiseren we een hoger productievolume en betere kwaliteit? En lukt dat bij lagere of gelijke kosten?

Nieuwe technieken en werkconstructies

De focus ligt dus op diensten die aansluiten bij concrete behoeften en die bovendien rendabel zijn. De uitkomsten gebruiken we om partijen te overtuigen van de noodzaak om innovatieve technieken en nieuwe werkconstructies toe te passen in de zorg. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken.

Van interne check tot grootschalige gebruikerstest

Het Health Management Research model bestaat uit vier fasen:

  • Ksyos ontwikkelt een nieuwe dienst, die we intern testen op bruikbaarheid in de praktijk.
  • 10 tot 20 toekomstige gebruikers testen de dienst op bruikbaarheid in de praktijk.
  • 50 tot 100 toekomstige gebruikers testen of de dienst bijdraagt aan meer efficiëntie in het zorgproces: een hoger productievolume en/of betere kwaliteit bij lagere of gelijke kosten.
  • Zoveel mogelijk gebruikers testen de consequenties van het grootschalig inzetten van de dienst. We onderzoeken dan de logistieke en financiële haalbaarheid.

Van elke fase doen we verslag, als het even kan ook in (internationale) wetenschappelijke publicaties.

Gerenommeerde partners

Erkende onderzoeksinstituten en instellingen werken met ons samen bij deze onderzoeken, vaak in het kader van een promotietraject. Onze partners zijn:

  • Vakgroep Klinische Informatiekunde van Amsterdam UMC
  • de afdelingen KNO en Dermatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • het instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG) van het Erasmus Medisch Centrum
  • Diagnostic Image Analysis Group van het Radboud Universitair Medisch Centrum
  • TNO Kwaliteit van Leven