Zo ziet artificiaI intelligence er in de praktijk uit

ArtificiaI intelligence wordt al veelal toegepast in specifieke delen van ons werk en privéleven. Voorbeelden van AI zijn bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en automatische spraakherkenning. In de zorg zijn er toepassingen zoals het voorspellen van de kans op ziekte of een automatische verslaglegging van consulten. Hier zien we dat de ervaring, kwaliteit en efficiëntie van digitale dienstverlening met artificiaI intelligence enorm is verbeterd. AI toepassingen zijn uiteraard alleen succesvol wanneer ze met de juiste normen en waarden wordt ingezet.

 

De kracht van de combinatie van technologie en mens

Technologie is altijd een ondersteuning of aanvulling op het werk van zorgprofessionals. Ksyos denkt dat AI toepassingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van zorg. Een algoritme kan grote hoeveelheden data verwerken in korte tijd, en wordt niet moe of afgeleid. AI is afhankelijk van de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data. Mensen zijn veel beter in het beoordelen van situaties waarin weinig data beschikbaar is. Ksyos ziet daarom de komende jaren vooral waarde in artificial intelligence die het werk van zorgverleners ondersteunt en niet vervangt.

Onderzoeken naar AI

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar AI toepassingen. Toch zien we in de praktijk nog maar weinig implementaties. Dat komt bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van de data waarmee het algoritme is getraind, niet overeenkomt met de kwaliteit van data uit de praktijk. Ook komt het voor dat de AI toepassing niet goed is geïntegreerd in de werkwijze van de zorgverlener of zijn factoren uit de context van gebruik niet goed meegenomen in het ontwerp. Ten slotte is het soms onduidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft over een beslissing die met behulp van AI tot stand is gekomen. Om al deze vragen te beantwoorden, vindt Ksyos het belangrijk zelf onderzoek te doen naar de samenwerking van zorgverleners en artificial intelligence in haar zorgpaden. Ksyos doet dat met een aanpak waarbij de behoeften van zorgverleners centraal staan (human centered design).

Samen bereik je meer dan alleen

Op het gebied van AI werkt Ksyos samen met partners, zoals Healthplus.ai. Deze partij creëert, ontwikkelt en schaalt kunstmatige intelligentie om problemen in de zorg op te lossen, gezondheid te bevorderen, de kosten van zorg te verlagen en de kwaliteit te verhogen.  Ook is Ksyos lid van de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie en draagt bij aan beleidsvorming door deelname in adviescommissies zoals die van het ministerie van VWS.