Persoonlijk contact

‘Het is van groot belang om wachtende patiënten zo snel mogelijk te helpen’, zegt Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van OLVG. ‘Met het digitale zorgprogramma hebben we meer zicht gekregen op galblaaspatiënten die bij ons op de wachtlijst staan en kunnen we hen, met ondersteuning van technologie, van de juiste zorg op de juiste plek voorzien. Vanuit het regiecentrum is er persoonlijk contact met deze patiënten. Dit wordt ondersteund door de kennis van zorgpaden en -processen, evenals software van Ksyos en Philips.’

Op dit moment staan er maar liefst 5.100 patiënten op de wachtlijst van OLVG, dit is veel meer dan gebruikelijk. Als onderdeel van het digitale zorgprogamma nemen medewerkers van het regiecentrum, allen met een medische achtergrond, contact op met patiënten. Op basis van de benodigde zorg wordt gekeken naar de behandelmogelijkheden. Zo kan het zijn dat een patiënt wordt geopereerd in OLVG, maar kan het ook voorkomen dat een patiënt elders onder regie van OLVG wordt geholpen, als dat sneller en verantwoord kan. Patiënten waarderen het persoonlijke contact. ‘Ik voel mij erg prettig door de goede persoonlijke begeleiding die ik heb gekregen’, aldus een patiënt.

‘Het digitale zorgprogramma is een nieuwe aanpak die ons veel beter in staat stelt om te gaan sturen op slimme inzichten op basis van informatie van en over de patiënt”, zegt Ruben van Veen, chirurg in OLVG. ‘Het project biedt nu uitkomsten om de wachtlijst aan te pakken, maar zal ons ook in de toekomst blijven helpen. Samen met Ksyos en Philips blijven we de zorgpaden en software ontwikkelen en verbeteren.’

Het Regiecentrum van OLVG maakt gebruik van software van Philips, en kennis en belscripts van Ksyos. Hier op de foto Eelke Naeff (medewerker OLVG Regiecentrum) en Laura Samwel (Coördinator OLVG Regiecentrum).

Met het digitale zorgprogramma hebben we meer zicht gekregen op galblaaspatiënten die bij ons op de wachtlijst staan en kunnen we hen van de juiste zorg op de juiste plek voorzien.
Maurice van den Bosch - Bestuursvoorzitter van OLVG

Uitbreiding programma
Vanwege de meerwaarde van het digitale zorgprogramma voor patiënten, onderzoeken OLVG, Ksyos en Philips waar het programma breder ingezet kan worden. Ook wordt er gekeken op welke manier het concept landelijk ingezet kan worden. Dit met als doel patiënten zo snel en optimaal mogelijk uitgestelde zorg te kunnen bieden. Overigens werkt OLVG aan tijdelijke opschaling van de OK-capaciteit zodat ook meer geopereerd kan gaan worden. Daarbij houdt OLVG uiteraard rekening met het belang van OLVG zorgverleners die na de hoge werkdruk van de pandemie ook een vakantie- of rustperiode nodig hebben.