Deze transactie is in lijn met de focus van KPN Health op het aanbieden van veilige verbindingen en data-uitwisseling in de zorg. De activiteiten van IPT Medical Services als Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) worden om die reden overgedragen aan Ksyos, een gespecialiseerde gezondheidsinstelling waarmee KPN al jarenlang samenwerkt.

Continuïteit
Bij de keuze van een overnamepartij waren voor KPN de continuïteit en de kwaliteit van de diensten belangrijke voorwaarden. Ksyos levert gezondheidsdiensten met behulp van moderne technologie aan meer dan 250.000 patiënten per jaar. Ksyos blijft als partner optreden en blijft gebruikmaken van het veilige netwerk van KPN Health.

“KPN Health werkt met veel partijen samen in de zorg, van universitaire medische centra en individuele huisartsen tot startups in de digitale gezondheidszorg”, aldus Kees Donkervoort, directeur van KPN Health. “De positie waarin wij succesvol samenwerken met andere partijen in de zorg in het leveren van veilige verbindingen en data-uitwisseling, past ons beter dan dat wij zelf aanbieder zijn van diagnostische dienstverlening. Het overdragen van IPT Medical Services is daarom een logische stap.”

Leonard Witkamp, directeur Ksyos: “Ksyos en KPN Health werken al langer samen op het gebied van digitale zorg. Hiermee dragen wij bij aan het verbeteren van de gezondheid in Nederland. Wij zijn blij dat wij, in het belang van de huisarts en de patiënt, de IPT-activiteiten van KPN Health voort kunnen zetten.”

Veilige informatie-uitwisseling
KPN Health verzorgt de veilige communicatie tussen zorgverleners en zorginstellingen. Het speelt een actieve rol om samen met partners te helpen de juiste zorg op de juiste plek te leveren en helpt de zorgsector met de mogelijkheden die digitalisering kan bieden.

De overname van de IPT activiteiten door Ksyos is ter goedkeuring voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Betrokken huisartsen zijn inmiddels geïnformeerd. Ksyos en KPN zorgen samen voor een soepele overgang van activiteiten zodat patiënten hier zo min mogelijk hinder van zullen ondervinden.