Esther, dit jaar is de Ksyos Academy in het leven geroepen. Hoe is dat zo ontstaan?

‘’Bij Ksyos waren we al een tijdje aan het kijken hoe we Learning & Development breder konden opzetten. De Ksyos Academy is hier onderdeel van. We wilden een centrale leeromgeving creëren waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, met inzicht in deze ontwikkeling en waarin we kennis van (interne) werkprocessen en werkafspraken konden borgen. Corona heeft hier extra vaart in gebracht, want het met elkaar leren op de werkvloer en kennis uitwisselen was opeens – een stuk – minder mogelijk. In januari en februari van dit jaar heb ik marktonderzoek gedaan naar een geschikt Learning Management System dat voldeed aan al deze wensen. Tegelijkertijd zocht ik naar een platform waar je als bedrijf zelf trainingen in kunt ontwikkelen en toevoegen. Deze zogeheten auteurstool vond ik heel belangrijk. Zo kunnen we trainingen ontwikkelen gericht op Ksyos specifieke thema’s, zoals een training over ISO en NEN verplichte onderdelen. Bijvoorbeeld als het gaat over AVG. Ik vond dit bij Studytube en sindsdien is er sprake van een prettige samenwerking.‘’

Waar kwam de behoefte voor een eigen online leerplatform vandaan?

‘’Collega’s volgden hier en daar af en toe een training, maar we merkten dat er meer behoefte was aan groei -en loopbaanontwikkeling en de zichtbaarheid hiervan. Ook uit ons jaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek kwam dit als verbeterpunt naar voren. Bij Ksyos werken veel young professionals. Het past dus goed bij een organisatie als de onze om een eigen leerplatform op te zetten waar ook inzicht is in persoonlijke ontwikkeling. We zitten nu pas in de adoptiefase, maar het gaat erg goed. De reacties van collega’s over de Ksyos Academy zijn heel positief!”

'We wilden een centrale leeromgeving creëren waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, met inzicht hierin en waarin we kennis van werkprocessen en werkafspraken konden borgen.''
Esther Taling - HR-adviseur Learning & Development

Waarom is het zo belangrijk dat bedrijven hiermee aan de slag gaan?

‘’Je ziet dat Learning en Development een hot topic is op HR vlak. Door de constante veranderende omstandigheden, van zowel intern als buitenaf, moet je als organisatie wendbaar zijn om de opgestelde doelen te behalen. De rol van Learning & Development is om deze wendbare organisatie te worden én te blijven.

Daarnaast streef je ernaar dat medewerkers zich gewaardeerd voelen en betrokken zijn en blíjven. Learning & Development draagt daar aan bij. Tegelijkertijd is het voor een organisatie belangrijk om inzicht te krijgen in kennis en kunde van medewerkers en om leerresultaten inzichtelijk te maken. Bezitten medewerkers nog over de juiste competenties? Is iedereen op de hoogte van de verplichte wet -en regelgeving? Alleen zo maak je stappen. Het is eigenlijk een win-win situatie. Als bedrijf zijnde bouw je aan een sterk werkgeversmerk, je biedt goed werkgeverschap én je creëert meerwaarde voor je bedrijf, omdat je medewerkers blijven leren. Deze investering leidt vervolgens tot medewerkersgeluk, een belangrijke succesfactor voor bedrijven.’’

''DE NIEUWE COLLEGA’S REAGEERDEN ENTHOUSIAST OP DE VIDEO’S EN DE SFEER – WAAR WE BIJ KSYOS OM BEKEND STAAN – DIE WORDT VASTGELEGD. DUS DAT IS MOOI.''

Wat is er allemaal in de Ksyos Academy te vinden?

‘’Je vindt er allerlei trainingen! Zo zijn er microlearnings en online trainingen over samenwerken, persoonlijke effectiviteit, communicatie en leiderschap. Voordeel is dat je de trainingen niet per se voor je laptop hoeft te volgen, want de Academy is ook toegankelijk op je telefoon. Hierdoor heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld lekker buiten te leren of in elk geval weg van je (thuis)werkplek te zijn.

Wat ook heel leuk is: onze onboarding is gedigitaliseerd naar een leerlijn in de Ksyos Academy. Alle teams binnen Ksyos hebben een eigen video gemaakt, speciaal om nieuwe collega’s te verwelkomen. In deze onboarding video’s maken de nieuwe medewerkers alvast digitaal kennis met hun collega’s. De teams stellen zich in de video kort voor en lichten toe wat zij binnen Ksyos doen. Dit is veel leuker dan het lezen van eindeloze lappen tekst of het bijwonen van de ene na de andere Teams meeting. De nieuwe collega’s reageerden enthousiast op de video’s en de sfeer – waar we bij Ksyos om bekend staan – die wordt vastgelegd. Dus dat is mooi.’’

Wat zijn de populairste trainingen binnen Ksyos?

‘’De trainingen Agile/ scrum foundation, Ontdek je talent!, Stemtraining!, Mindmappen en Timemanagement behoren op dit moment tot de populairste trainingen onder onze collega’s. Er worden veel trainingen individueel opgestart of samen met een team. Agile werd bijvoorbeeld door een multidisciplinair team opgepakt, waarvan een deel wel al bekend was met deze methodiek en een deel niet. Na het volgen en het bespreken van deze training hebben zij hun samenwerking kunnen optimaliseren. Op deze manier wordt het geleerde gelijk in de praktijk toegepast.’’

Hoe bepaal je wat voor soort training er bij je past?

‘’Dit kun je bijvoorbeeld samen met je teamlead bepalen in een groeigesprek. Ik geef ook workshops aan de teamleads, zodat zij weten hoe ze de Ksyos Academy het beste kunnen inzetten. Maar collega’s kunnen mij ook direct benaderen voor advies omtrent trainingen en dat gebeurt ook. Studytube biedt een online bibliotheek met trainingen waar ik dan met een collega doorheen wandel om te zien welke training aansluit bij de behoefte.

Collega’s kunnen ook zelf invloed uitoefenen op de trainingen die aangeboden worden in de Ksyos Academy. Zo brengen we regelmatig een poll uit: pick your topic. Dus: welke training zou jij willen volgen in de Academy? Medewerkers kunnen zelf stemmen op hun favoriete training. De training die de meeste stemmen krijgt, wordt in de Ksyos Academy gezet.’’

''Na het volgen en het bespreken van deze training hebben zij hun samenwerking kunnen optimaliseren. Op deze manier wordt het geleerde gelijk in de praktijk toegepast.''
Esther Taling - HR-adviseur Learning & Development

Ik begrijp dat jullie ook leren voor het goede doel? Leg eens uit.

‘’Ja dit is heel gaaf! Een collega van ons haalt voedselpakketten op voor inwoners van Bali. Door corona is het toerisme daar volledig weggevallen en heeft 90% van de bevolking geen inkomen meer. We hebben dit goede doel gekoppeld aan de Ksyos Academy. Voor elke training die een collega in juni in de Ksyos Academy heeft afgerond, doneert Ksyos een voedselpakket. We hebben totaal 85 trainingen afgerond en dus 85 voedselpakketten gedoneerd!’’

En wat nu? Hoe gaat het verder?

“De Ksyos Academy is natuurlijk maar een onderdeel van het hele L&D beleid. In de toekomst gaan we meer Ksyos inhoudelijke trainingen en leerlijnen ontwikkelen voor specifieke functieprofielen om zo het gehele Learning & Development traject naar een next level te brengen. Wij blijven bij Ksyos ook na de coronapandemie hybride werken dus een online leerplatform dat toegankelijk is wanneer en waar de medewerker dat wil, is wat dat betreft een mooie aanvulling.’’