Sonja, wat versta jij onder slimme zorg?

”Slimme zorg is voor mij efficiënte zorg: dus zo min mogelijk overbodige bureaucratie en daarnaast ‘lean’ werken. Dit is een systematische aanpak om praktijkprocessen continu te verbeteren om productie, veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en werkplezier naar een steeds hoger niveau te tillen. Hieraan kan eHealth zeker bijdragen!”

Hoe ziet slimme zorg er tussen de huisarts en psycholoog/psychiater uit?

”Voor mij horen bij slimme zorg duidelijke overzichtelijke lijnen. Dat houdt in: niet een patiënt verwijzen en dan hopen dat de patiënt op tijd geholpen wordt of dat je er zelf achteraan moet bellen. Dat ervaar ik helaas wel eens bij het verwijzen naar grotere instellingen. Dit zou beter en overzichtelijker moeten.”

Wat zijn voor jou de grootste voordelen van digitale zorg?

”Door digitalisering kan ik patiënten gemakkelijk en snel verwijzen, is kennis over wachttijden altijd beschikbaar en staat alle belangrijke informatie (digitaal contact met patiënt, digitaal verwijzen) direct in het dossier.”

Wat zijn de voordelen van digitale zorg voor de patiënt?

”Het voordeel voor de patiënt zit hem vooral in de korte lijnen. Dus dat een patiënt op elk uur van de dag een bericht kan sturen aan de dokter of een afspraak kan inplannen. Daarnaast heeft de patiënt dankzij digitale zorg toegang tot zijn eigen dossier. Mogelijk draagt dit bij aan de eigen regie van de patiënt: meer verantwoordelijkheid en inzicht in eigen ziekte en gezondheid.”

Hoe kan zorg slimmer ingezet worden volgens jou?

”Als er een betere koppeling zou zijn tussen verschillende zorgsystemen (eerste- tweede- nuldelijns), al begrijp ik dat dat privacy technisch een grote klus is. Wellicht iets voor de toekomst.”

Hoe ziet de zorg in ziekenhuizen er over 5-10 jaar uit?

”Ik hoop ten eerste dat er meer en betere samenwerkingen worden opgezet met de eerste lijn middels gekoppelde systemen. Ook hoop ik dat er minder fysiek patiëntencontact in het ziekenhuis plaatsvindt, omdat onderzoeken tegen die tijd thuis (dankzij eHealth en apps) gedaan kunnen worden.”

Hoe zie jij de ontwikkelingen de komende jaren binnen zorgpad GGZ?

”Voor de verwijzer hopelijk meer duidelijkheid qua wachttijden en zorg op de juiste plek. Voor de patiënt hoop ik dat er kortere wachttijden zijn en dat er geen plaats meer is voor ‘hokjesdenken’. Hiermee bedoel ik dat een patiënt met een dubbele diagnose op meerdere plekken tegelijkertijd behandeld kan worden. Soms is het wel eens zo dat een patiënt met een dubbele diagnose, bij bijvoorbeeld het zorgpad depressie wordt weggestuurd om eerst bij een ander behandelteam of een geheel andere instelling de verslaving aan te pakken.”