In samenwerking met Ksyos onderzoekt de optometrist uw gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen. Het onderzoek wordt hierna digitaal doorgestuurd naar de oogarts ter beoordeling. Binnen één week wordt er tussen u en de oogarts een videoconsult ingepland. Hierin bespreekt de oogarts het onderzoek en advies. De oogarts verstuurt de uitslag vervolgens naar het CBR.

Bekijk hier de oproep in het Klaroen.